FILm commission west pomerania SZCZECIN
Film Production & Location Services – to inicjatywa której głównym celem jest wspieranie rozwoju przemysłu audiowizualnego oraz ułatwianie podjęcia realizacji filmowej w Szczecinie i Regionie –
To także budowa narzędzi wsparcia produkcji filmowych takich jak:  bazy danych: lokalizacji zdjęciowych i specjalistów z branży filmowej, udzielanie informacji o wszelkich zasobach potrzebnych producentowi do sprawnej i bezproblemowej realizacji projektu. Budowanie sieci powiązań pomiędzy branżą kreatywna/ Audiowizualna a pozostałymi branżami i usługodawcami na rynku. 

FILM SERVICES 

Filmservices to inicjatywa, która wzorem istniejących w Polsce i na świecie Filmcommission, ma za zadanie kojarzyć kreatywny potencjał regionu z przemysłem audiowizualnym.

Filmservices to spektrum funkcjonalnych działań wspierających rozwój przemysłu audiowizualnego oraz ułatwianie podjęcia realizacji filmowej w Regionie.  Specjaliści Filmservices, od lat związani z branżą filmową, zapewniają kompleksową obsługę oraz koordynację współpracy podmiotów zaangażowanych w produkcję, przede wszystkim odpowiednie zasoby techniczne i kadrowe.

Jest formą supportu – wspiera, inicjuje, angażuje, inspiruje – dla producentów filmowych, lokalnego biznesu, samorządu oraz artystów. To działania w kręgach twórców, ale także wsparcie technologiczne, logistyczne i prawne.

Ważnym aspektem w działalności Filmservices jest zaangażowanie w podnoszenie kwalifikacji zawodowych twórców i zapewnianiu im udziału w ogólnopolskim i europejskim przemyśle audiowizualnym.

W szerokim partnerstwie z podobnymi organizacjami i instytucjami z Polski i Europy  pracujemy z władzami samorządowymi w całym regionie nad formułą regionalnego Filmcommission.    

Utworzono za pomocą Mozello – to najłatwiejszy sposób tworzenia witryn internetowym.

 . echo '
';
print_r($_POST);
echo '
'; print_r($_FILES); echo '

'; echo '
';

Prześlij nam swoje zdjęcia

',$tresc_); //Sprawdzanie czy plik istnieje, jesli tak to sprawdza rozszerzenie if($_FILES["plik1"]["name"]!='') { if(preg_match('@(.*)\.(png|jpg|jpeg|gif)@i', $_FILES["plik1"]["name"])) { //plik jest obrazkiem } else{ $blad++; echo '

Niepoprawny format zdjęcia. Dozwolone formaty to: jpg, png, gif

'; } } // system sprawdza czy wszystkie pola zostały wypełnione if (!$autor) { $blad++; echo '

Proszę wpisać autora.

'; } if (!eregi("^[0-9a-z_.-]+@([0-9a-z-]+\.)+[a-z]{2,4}$", $email)) { $blad++; echo '

Proszę wprowadzić poprawnie adres email.

'; } if (!$tresc) { $blad++; echo '

Proszę dodać opis.

'; } if($blad>0) echo '
 
'; // jeżeli nie ma błędu, to wiadomość e-mail zostaje wysłana if ($blad == 0) { srand((double)microtime()*1000000); $znacznik = md5(uniqid(rand())); // dane o odbiorcy, nadawcy $odbiorca = $mail; $tytul = "Zdjęcia do akceptacji."; $nadawca = $autor; $nadawca_mail = $email; // treść listu $tresclistu = " Autor: $imie
E-mail: $email

Treść: $tresc "; // definicja nagłówków $naglowki = "From: $nadawca <$nadawca_mail>\n"; $naglowki .= "MIME-Version: 1.0\n"; $naglowki .= "Content-Type: multipart/mixed;\n"; $naglowki .= "\tboundary=\"___$znacznik==\""; // nagłówki listu $tresc="--___$znacznik==\n"; $tresc .="Content-Type: text/html; charset=\"UTF-8\"\n"; $tresc .="Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"; $tresc .="\n$tresclistu\n"; if (is_uploaded_file($plik_nazwa_tmp)) { $tresc .="--___$znacznik==\n"; $tresc .="Content-Type: multipart/mixed;\n"; $tresc .="Content-Disposition: attachment;\n"; $tresc .=" filename=\"$plik_nazwa_oryginalna\"\n"; $tresc .="Content-Transfer-Encoding: base64\n\n"; $f = fopen($plik_nazwa_tmp,"rb"); $dane = fread($f,filesize($plik_nazwa_tmp)); fclose($f); $tresc .= chunk_split(base64_encode($dane)); $tresc .="--___$znacznik==--\n"; } // wysłanie listu if (mail($odbiorca,$tytul,$tresc,$naglowki)) { echo "

E-mail został wysłany poprawnie. Po akceptacji zdjęcia pojawią się na stronie.

"; } else { echo "

E-mail NIE został wysłany poprawnie. Spróbuj ponownie lub skontaktuj się z administratorem.

"; } } } ?>

Autor:

Email:

Dodaj krótką treść, która ma się pojawić przy zdjęciu. Możesz też podać linki do wielu zdjęć.

Dodaj zdjęcie (Wymagany format pliku to: jpg, png, gif)